Previous slide
Next slide
Sale!

น้ำล้นฮวงจุ้ย

น้ำล้นนางฟ้า

น้ำล้นฮวงจุ้ย

น้ำล้นคิวปิด

น้ำล้นฮวงจุ้ย

น้ำล้นสไตล์โรมัน

น้ำล้นฮวงจุ้ย

อ่างน้ำล้น ทรงสูง

หลักพื้นฐานของฮวงจุ้ยคือ การจัดการกับ วิถีแห่งลมและน้ำ” เพื่อมาเสริมหรือสร้างความสมดุลของพลังชี่ในพื้นที่โดย เสริมพลังชี่ที่ดี ปิดกันพลังด้านลบ  ให้ชี่ดีสามารถไหลผ่านสถานที่ของเราได้และป้องกันชี่ไม่ดีเข้ามาในสถานที่ของเรา เพื่อให้บ้าน หรือกิจการของเรามีความเป็นสิริมงคลมีความเจริญในหน้าที่การงาน และสุขภาพแข็งแรง

วิธีการในการเพิ่มพลังชี่ที่นิยมในปัจจุบันคือ การวางน้ำพุ น้ำล้น หรืออ่างน้ำ ไว้ที่หน้าบ้านในทิศที่ถูกต้อง และที่สำคัญน้ำพุ น้ำล้นนั้นน้ำที่อยู่ข้างในต้องมีการเคลื่อนไหว ไม่ใช่น้ำนิ่งๆ จึงจะมีทำให้มีการไหลเวียนของพลังงานดี

การตกแต่งน้ำล้นสไตล์โมเดิร์นตามหลักฮวงจุ้ย คือ การเลือกตำแหน่งวางน้ำให้เหมาะสม ในทางฮวงจุ้ย น้ำมีความเกี่ยวข้องกับทิศเหนือ ทิศตะวันออก และทิศตะวันออกเฉียงใต้ของพื้นที่ ดังนั้นการวางแหล่งน้ำในบริเวณใดบริเวณหนึ่งเหล่านี้สามารถเสริมผลในเชิงบวกได้ นอกจากนี้ ธาตุน้ำมักเกี่ยวข้องกับสีดำ ดังนั้นการรวมธาตุสีดำเข้ากับการตกแต่งจึงยิ่งเสริมธาตุน้ำได้ 

การดูแลคุณภาพน้ำให้ดีสะอาดก็มีความจำเป็นเช่นกัน น้ำที่สะอาดและใสเป็นสิ่งจำเป็น เนื่องจากน้ำที่ขุ่นหรือนิ่งจะส่งผลเสียกับพลังชี่ ที่สำคัญอีกเรื่องหนึ่งก็คือรูปทรงของน้ำล้น น้ำพุ หรืออ่างน้ำที่นำมาวาง ควรเป็นไปตามหลักฮวงจุ้ย ให้มีลักษณะมีเส้นเส้นโค้งที่นุ่มนวล ในศาสตร์ของฮวงจุ้ยจะไม่นิยมตั้งหรือวางสิ่งที่เป้นมุมแหลมดูทิ่มแทงแหลมคม ขอบอ่างหรือขอบน้ำพุ น้ำล้น ให้ เพื่อเป็นการสร้างการเคลื่อนไหวของน้ำทำมให้เกิดการไหลเวียนของพลังงานในเชิงบวก